Bild till Super Play Special, Medströms Dataförlag